Захист персональних даних

  1. Надаючи свої персональні дані на веб-сайті магазину praktikplus.kiev.ua у процесі реєстрації або замовлення, Покупець дає Продавцю добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”, без обмеження строку давності такої згоди.
  2. Продавець зобов’язується не розголошувати інформацію, одержану від Покупця. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлюється вимогами чинного законодавства України.
  3. Покупець відповідає за зберігання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за незадовільне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її до дійсності.