Замовлення, купівля-продаж та доставка товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу товарів, представлених на сайті praktikplus.kiev.ua. Ця угода є публічною, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, її умови є однаковими для всіх клієнтів незалежно від їх статусу (фізичної особи, юридичної особи, індивідуального підприємця) без вигоди одного покупця перед іншим. Уклавши цю угоду, покупець повністю приймає умови замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердження замовлення» на сторінці оформлення замовлення у розділі «кошик» та отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1.Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – “Оферта”) – публічну пропозицію Продавця, адресоване невизначеному колу осіб, укласти з продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – “Договір”) на умовах, які у цій Оферті.

1.2. Товар або послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті інтернет-магазину та розміщений у кошику, або вже придбаний покупцем дистанційним способом. Інтернет-магазин – Сайт Продавця на praktikplus.kiev.ua створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з передбачуваним продавцем з описом товару через Інтернет.
1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю товару, представлений в інтернет – магазині praktikplus.kiev.ua, для цілей, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю, або юридична особа, або індивідуальний підприємець .
1.4. Продавець – ТОВ «ПРАКТИК ГРУП»
03039, м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд.5-А, кв. 151

2.Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати товар у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти товар відповідно до умов цього договору.
2.2. Дата укладання Договору-Оферти (Акцептом Оферти) та моментом повного та безумовного прийняття покупцем умов Договору є дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті інтернет – магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби на прохання покупця Договір може бути оформлений письмово.

3.Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в інтернет-магазині praktikplus.kiev.ua через форму «Кошик» або роблячи замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у контактній частині інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення покупцю, якщо інформація, вказана покупцем на момент розміщення замовлення, є неповною або викликає підозри в їхній дійсності.
3.3. При розміщенні замовлення в Інтернет-магазині Покупець повинен надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище, ім’я покупця;
3.3.2. адресу, за якою має бути доставлений товар (якщо доставка на адресу покупця);
3.3.3. контактний номер телефону;
3.3.4. ідентифікаційний код для юридичної особи чи індивідуального підприємця.
3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем товару вказується у Кошику Покупця на сайті інтернет-магазину.
3.5. Якщо будь-яка із сторін потребує додаткової інформації, вона має право запитати її в іншої сторони. У разі надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісного сервісу покупцю при купівлі товару в інтернет-магазині.
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1 цієї Оферти) покупець погоджується надати інформацію, зазначену у пункті 3.3 до 3.4. цієї Оферти. Ухвалення покупцем умов цієї Оферти відбувається шляхом внесення відповідних даних у реєстраційну форму на веб-сайті інтернет-магазину або при Замовленні через оператора. Після розміщення Замовлення через оператора дані про Покупця вводяться до бази даних Продавця.
3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час розміщення Замовлення.
3.8. Уклавши Договір, тобто. акцептуючи умови цієї пропозиції (пропоновані умови купівлі товару) шляхом розміщення Замовлення, покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти).
б) він дозволяє збирання, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних дійсний протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого періоду після закінчення терміну його дії. Крім того, укладення Договору Покупець підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю для виконання умов цієї угоди , можливості розрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надати доступ третім особам та передати його особисті дані без будь-яких додаткових повідомлень Покупця для виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

4.Ціна та Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті інтернет-магазину. Усі Ціни на Товари та Послуги вказані на сайті у гривнях з включаючи ПДВ.
4.2. Ціни на Товари та Послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, залежно від кон’юнктури ринку. При цьому Ціна одиниці Товару, вартість якого сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку.
4.3. Вартість Товару, вказана на сайті інтернет-магазину praktikplus.kiev.ua, не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару оплачується Покупцем відповідно до чинних тарифів послуг доставки (перевізника), обраної послуги доставки (перевізника).
4.4. Вартість товару, вказана на сайті інтернет-магазину, не включає вартість доставки товару за адресою Покупця.
4.5. Продавець може вказати приблизну вартість доставки товару Покупцю під час звернення Покупця з відповідним запитом, шляхом електронного листа або при оформленні замовлення через оператора.
4.6. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважається виконаним з моменту отримання Продавцем коштів на рахунок.
4.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем товару здійснюються способами, вказаними на сайті інтернет-магазину у розділі “Оплата та доставка”.
4.8. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, повнота, термін придатності).
4.9. Покупець або його/їй представник під час отримання товару підтверджує своїм підписом у товарній квитанції/або на замовлення/або транспортній накладній, що не мають претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду та комплектації.
4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару передається Покупцю або його представнику з моменту отримання Товару Покупцем у місці доставки товару, з моменту отримання Товару від Продавця або під час передачі Товару Продавцем на службу доставки товарів (перевізнику), обраного покупцем.

5.Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцю Товару відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку особисту інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законом, та на момент виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінити умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, розмістивши їх на сайті інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з їх публікації.
5.3. Покупець зобов’язується:
5.3.1 До укладення Договору ознайомиться із змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем в інтернет-магазині.
5.3.2. При виконанні зобов’язань Продавця перед покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару

6.Відповідальність

6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю або третім особам внаслідок неправильної установки, використання, зберігання Товару, придбаного у продавця.
6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Покупцем неправдивої чи помилкової інформації.
6.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
6.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо воно є наслідком таких форс-мажорних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникають незалежно від волі Продавця та/або Покупця , укладання цього Договору.
Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє іншу сторону.

7.Інші умови

7.1. Ця угода укладена на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, урегулюються шляхом переговорів. У разі не врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися із заявою про врегулювання спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Продавець має право внести зміни до цього договору в односторонньому порядку, передбачені 5.2.1. Договір. Крім того, поправки до договору також можуть бути внесені за згодою сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «ПРАКТИК ГРУП»
03039, м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд.5-А, кв. 151
Р/р 26001408944 IBAN: UA983808050000000026001408944
ЄДРПОУ: 38806071
ІПН: 388060726508
Тел. (067) 508-63-61